Film og presentasjoner

 Ny side 1
Film 1 - Viser presentasjon av utstyr og resultater etter bruk. Totalt ca 7 minutter
Film 2 - Intervjuer med Ragnsvald Gramstad om forsøk med fornying av eng og jordpakking og med Lars Nesheim i tilknytning til rapport fra Bioforsk om fokus på miljø og klima i forbindelse med husdyrgjødsel. Totalt ca 8 minutter.

 

 
 
 

 Agromiljø AS - 4160 Finnøy - tel 51 71 20 20 - post@agromiljo.no