AM

AM-Bunnuttak i gjødsellager

 

Bunnuttak for innstøping/montering i bunn av gjødselkum.
 • Består av:
  - Utvendig: 6” slusekrane med firkantflenser, kobling på forespørsel.
  - Innvendig: 6” rør med bend inn i bunn ca 1 meter fra vegg. Andre størrelser og lengder på forespørsel.
   
 • Rett utgave eller med ”svanehals” for å få kranen over bakkenivå.
 • Ekstrautstyr: Kan leveres med rustfritt sikringsspjeld for dobbel sikring.
 • Uttapping fra bunn med tapperør 6” eller 8”.
 • Anbefales brukt med AM-Kum og pumpesystem.
 • Bunnuttaket lages etter mål i ønsket dimensjon.

Brosjyre kan hentes her

 Agromiljø AS - 4160 Finnøy - tel 51 71 20 20 - post@agromiljo.no