AM

Flytedekke for vannoppsamling

         
Agromiljø presenterte for første gang på Agroteknikk 2012 et nytt flytedekke. Flytedekke er av høy kvalitet og det er konstruert for å tåle harde norske vintre. Det er norsk produsert av Plany i Ålesund.

Flytedekket samler opp regnvann og kan tømmes med hevert eller pumpes ut for å hindre at regnvann går i gjødsla. En ring av flyteelementer sikrer at oppsamlingen kan skje uavhengig av nivå i tanken.


 

 
 Agromiljø AS - 4160 Finnøy - tel 51 71 20 20 - post@agromiljo.no