AM

AM-Stripespreder for slepeslange

Fordeler til deg som bonde

Bruk av slepeslange og stripespreder er markedets letteste utstyr som gir mindre jordpakking. Dette har positive effekter med bedre jordstruktur og høyere avlinger.
 • Rustfritt og patentert fordelerhus gir gjevn spredning selv i hellende terreng.
 • Samtidig med spredning av husdyrgjødsla kan vi så gressfrø til fornying av enga. To operasjoner i én omgang.
 • Husdyrgjødsla kan spres tidlig om våren før det bør kjøres på jordet med store og tunge vogner. Det er viktig at såfrøet blir sådd så tidlig som mulig. Innblanding av vann gir økt utnyttelse av nitrogen og andre næringsstoffer i husdyrgjødselen. Ved bruk av slepeslange er det enkelt og lønnsomt å blande inn vann. Det kan blandes inn i gjødselstrømmen.
 • Disse effektene gir redusert kjøp av handelsgjødsel.

-----------

 • Utstyret har høy kapasitet som gjør at flere kan samarbeide om bruken av utstyret.
 • Utstyret er en lønnsom investering for entreprenører som kan spre flere 10 tusen m3 med husdyrgjødsel i sesongen.
 • Alle disse effektene gir bedre økonomi samtidig som metoden er miljøvennlig.

Brosjyre i pdf

 

 

Tekniske spesifikasjoner
 • Flere spredebredder, 8,12,15 og 16 meter.
 • 40 eller 60 utløp gir slange avstander med 13 cm, 20 cm, 25 cm eller til 30 cm.
 • Kapasitet opp til 200 m3 per time.
 • Transportbredde 250 cm.
 • Triangel eller HMV kopling.
 • Unikt og patentert fordelerhuset er laget i rustfritt stål
 • Bom og rammer er galvanisert stål.
 • Rustfri svivel/dreie kopling håndterer lett lange slepeslanger.
 • Vekt fra 480 til 900 kg.
 • Stengekran med hydraulisk betjening.
 • Mengdemåler.
 • Kan utstyres med såmaskin for såing av gressfrø samtidig med spredning av husdyrgjødsel. Spesielt fordelerhus.
 • Kan leveres med Bauer eller AM koplinger. AM koplinger er sterke og har mindre hindringer til jorden, noe som gjør at det er lettere å trekke slangen med AM koplingen.
   Agromiljø AS - 4160 Finnøy - tel 51 71 20 20 - post@agromiljo.no