AM

AM-Doda elektrisk pumpe

Tekniske data:
 • Leveres med Medi, Maxi eller Grande pumpehus/hjul
 • Tørroppstilt pumpe for lite vedlikehold og lang levetid.
 • Leveres med og uten kuttekniv.
 • Kan leveres med tidsstyring, nivåstyring eller annen styring etter behov.
 • Bruker standard el-motor etter kraftbehov.
 • Røropplegg kan leveres etter spesifikasjon.
 • Mengde inntil 5000 l. pr. min.
 • Trykk inntil 14 bar.
 • Kan leveres med rustfritt eller galvanisert stativ.
 • Kan leveres med selvsugesystem med elektrisk vakumpumpe.
 • Kan også leveres med pumpe direkte på el-motor aksling.
 Agromiljø AS - 4160 Finnøy - tel 51 71 20 20 - post@agromiljo.no