AM

Enkelt utløp med krane

Enkelt utløp med kulekrane - krane på utløp må brukes sammen med sugesutemet. Brukt med lesserør hindrer kranen at pumpen tømmes når traktor stoppes.  Agromiljø AS - 4160 Finnøy - tel 51 71 20 20 - post@agromiljo.no