AM

Stortz koblinger

Aluminiumskoblinger som er like i begge ender av slangen. Perrotkoblinger er kortere enn bauerkoblinger og legger seg finere på trommelen. Slange med stortzkoblinger kan som for AM koblinger spoles inn fra begge ender  Agromiljø AS - 4160 Finnøy - tel 51 71 20 20 - post@agromiljo.no