AM

AM-Måleinstrumenter

Tørrstoff og fosformåler
 • Måler tørrstoff innhold i flytende husdyrgjødsel
 • Fosforinnholdet er proporsjonalt med tørrstoffinnholdet
 • Resultatet avleses på måleren og innholdet finnes i (KGM) tabell
 • Kan også analysere silosaft.
 • Da innholdet av fosfor varierer fra gård til gård må måleren kalibreres en gang mot laboratorium analyse.

Hent brosjyre her

Tørrstoff og nitrogenmåler for husdyrgjødsel
 • Utstyret måler innholdet av nitrogen i både fast og flytende husdyrgjødsel.
 • Stor nøyaktighet
 • Målingen tar 5 minutter
 • Resultatet vises i KG/m3
 • I pakningen inngår en måler for tørrstoff og fosfor innhold. Fosfor innholdet kan variere fra gård til gård og dette må kalibreres mot en laboratorium analyse.
Nitrogenmåler for jord
 • Utstyret måler jodens innhold av nitrogen.
 • Man tar ut et antall jordprøver.
 • Jorden slemmes i en beholder med vann.
 • Ved hjelp av en nitratstikk avleses resultatet i reklektometeret.Agromiljø AS - 4160 Finnøy - tel 51 71 20 20 - post@agromiljo.no