AM

AM-ELCOS Motorvakt

AM-ELCOS DIP 804 motorvakt beskytter motoren din mot havari og gir alarm /stopper motoren ved:
 • Høy motortemperatur
 • For lavt oljetrykk
 • Kileremsbrudd (manglende lade strøm)
 • Lavt kjøleveskenivå (betinger føler på motor).

 • Varsellamper viser hvilken føler som utløste alarmen.
 • Rød lampe lyser, lydalarm gir signal eller motoren stoppes - avhengig av type
  motorvakt.
 • Aktiveres automatisk 20 sekunder etter at tenning er slått på. Grønn lampe i
  instrument viser at alarmen er aktivert.
 • Kan også brukes til strømaggregat, vannpumper og andre motorer.
 • Båtutgave med lydalarm - ikke stopp av motor.
 • Utgave med trykkvakt eksempelvis til motorstopp ved fall i pumpetrykk.

Brosjyre kan hentes herAgromiljø AS - 4160 Finnøy - tel 51 71 20 20 - post@agromiljo.no