Om tilskuddsordning for miljøvennlig spredning
 

 

Tilskuddsordningen har flere miljøgevinster. Tiltakene skal bidra til å redusere utslipp av klimagasser til luft, redusere avrenning av nitrogen og fosfor til vassdrag og redusere luktulemper knyttet til spredning av husdyrgjødsel.

Som miljøvennlig spredning regnes rask nedmolding innen 2 timer, nedlegging av husdyrgjødsla direkte på bakken ved hjelp av slanger, eller direkte nedfelling i bakken ved bruk av spesialutstyr for dette.

Link til forskriften (på lovdata.no) finner du her

 
 
 

 

 Ny side 1
Aktuelt fra Agromiljø:

AM Stripespredere

Vi tilbyr nå inntil 5 års garanti for inntil 20 000 m³ gjødselmengde på nye stripespredere.

Agromiljø har produsert stripespredere i mer enn 20 år - og så langt vi kjenner til - er alle fortsatt i drift!Agromiljø AS - 4160 Finnøy - tel 51 71 20 20 - post@agromiljo.no